Studie opzet

Achtergrond

Adhesies zijn de meest voorkomende lange termijn complicatie na abdominale chirurgie. Adhesies zorgen voor een levenslang risico op adhesie gerelateerde problematiek, waaronder strengileus. De behandeling van een patiënt met een verdenking strengileus verschilt sterk per ziekenhuis en zelfs per dokter.

 

Doel

Door het landelijke karakter van deze studie kunnen we de incidentie en morbiditeit van strengileus in Nederland bepalen. Er wordt gekeken naar de praktijkvariatie in diagnostiek en behandeling. Door middel van de verzamelde data kunnen hypothesen gegenereerd worden over het ideale diagnostische en therapeutische traject voor deze categorie patiënten. Hiermee hopen we in de toekomst de zorg rondom deze patiënten categorie te optimaliseren.

 

Dutch Snapshot Research Group

Het concept snapshot studie is vrij nieuw in Nederland. Het kan zijn dat u al eerder heeft kennisgemaakt met dit concept door eerder studies vanuit onze onderzoeksgroep. Bij een snapshot studie wordt in korte tijd door veel verschillende centra data verzameld over een bepaalde aandoening of behandeling. De data wordt door lokale onderzoekers (stafarts/assistent) geregistreerd, de lokale onderzoekers zijn onderdeel van de Collaborative Study Group. Alle deelnemers van de Collaborative Study Group krijgen een PubMed citatie bij de publicatie van het artikel. Daarbij worden alle deelnemers van de Collaborative Study Group uitgenodigd om zelf onderzoeksvragen te formuleren naar aanleiding van de verzamelde data. De onderzoeksvragen kunnen, na beoordeling op wetenschappelijke inhoud, uitgewerkt worden en gepubliceerd namens de groep.

 

Patiënten

Alle patiënten ouder dan 18, met een ileus waarbij de diagnose strengileus in de differentiaal diagnose staat kunnen worden geïncludeerd. Patiënten waarbij op voorhand bekend is dat de ileus zeker weten door een andere oorzaak veroorzaakt wordt vallen buiten de scoop van dit onderzoek. Denk hierbij aan patiënten die bijvoorbeeld vast lopen op een tumor.

 

Uitvoering

Per deelnemend centra wordt er een staflid aangesteld als eerste aanspreekpunt voor de studie. Deze zal in overleg een ANIOS/AIOS uit het eigen centrum zorgen voor de registratie van alle patiënten. De vakgroep wordt gevraagd indien patiënten in aanmerking komen voor inclusie in deze studie, het staflid of de assistent op de hoogte te stellen. De assistent zal een geanonimiseerde Webbased Case Record Form (CRF) invullen gedurende de opname van de patiënt. Per patiënt zal de duur van de registratie verschillen, naar verwachting is men 15 minuten per patiënt kwijt met het invullen. Indien u in een centrum werkt waarbij er veel patiënten langskomen met een strengileus kan het verstandig zijn om een tweede ANIOS/AIOS aan te stellen om de werklast te verdelen. Elk centrum registreert vanaf moment van deelname 6 maanden alle patiënten die in aanmerking komen voor inclusie. Patiënt follow-up is 3 maanden vanaf stellen diagnose.

 

Hopelijk hebben wij u met bovenstaande korte uitleg kunnen enthousiasmeren om deel te nemen aan onze studie. Mocht u willen deelnemen of vragen hebben naar aanleiding van de verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met:

 

P. Krielen, arts-onderzoeker

pepijn.krielen@radboudumc.nl