top of page

Voor patiënten

Achtergrond

Patiënten die worden geopereerd in de buik ontwikkelen vrijwel altijd verklevingen (adhesies) in de buik. Daarmee zijn verklevingen een veel voorkomend probleem. Sommige patiënten hebben nooit klachten van deze verklevingen, andere ondervinden er echter negatieve gevolgen van. Een van de meest voorkomende problemen van verklevingen is een strengileus. Dit wil zeggen dat een verkleving er voor zorgt dat de darm niet meer goed doorloopt, waardoor patiënten last hebben van het uitblijven van ontlasting, misselijk worden en eventueel gaan braken. Er zijn verschillende manieren om een strengileus te behandelen, operatief of niet operatief. Vaak wordt er in het begin gekozen voor een niet operatieve behandeling, een behandeling waarbij de artsen zullen proberen de darm samen te laten vallen waardoor het probleem zich vanzelf oplost. Mocht u echter zo ziek zijn als u in het ziekenhuis komt of de niet operatieve behandeling slaat niet aan, dan kan er worden gekozen om u operatief te behandelen. Welke behandeling wordt gekozen hangt af van de presentatie van patiënt en de behandelend arts.

 

Doel

Het in kaart brengen van de zorg rondom patiënten met een verdenking strengileus. Hiermee hopen we in de toekomst de zorg rondom deze patiënten categorie te optimaliseren.

 

Snapshot studie

Het concept snapshot studie is vrij nieuw in Nederland. Het kan zijn dat u al eerder heeft kennisgemaakt met dit concept door eerder studies vanuit onze onderzoeksgroep. Bij een snapshot studie wordt in korte tijd door veel verschillende centra data verzameld over een bepaalde aandoening of behandeling.

Patiënten

Alle patiënten ouder dan 18, met een verdenking strengileus kunnen meedoen aan het onderzoek. Patiënten waarbij op voorhand bekend is dat de ileus zeker weten door een andere oorzaak veroorzaakt wordt vallen buiten de scoop van dit onderzoek. Denk hierbij aan patiënten die bijvoorbeeld vast lopen op een tumor.

 

Uitvoering

Voor u als patiënt verandert er niks aan uw behandeling als u meedoet aan deze studie. De lokale hoofdonderzoeker zal slecht uw gegevens anoniem registreren. U wordt dus niet onderworpen aan extra tests of behandelingen die iemand die niet deelneemt niet zou krijgen. De hoofdonderzoeker zal 3 maanden nadat u ontslagen bent uit het ziekenhuis nog eenmaal kijken of u nog een keer terug bent gekomen in het ziekenhuis met vergelijkbare klachten.

Mocht u besluiten deel te nemen aan deze studie dan kunt u dit aangeven aan uw behandelend arts, deze zal contact opnemen met een van de onderzoekers. Met u bijdrage levert u een belangrijk wetenschappelijk aandeel aan het verbeteren van de zorg rondom deze categorie patiënten. 

 

Hopelijk hebben wij u met bovenstaande korte uitleg kunnen enthousiasmeren om deel te nemen aan onze studie. Mocht u willen deelnemen of vragen hebben naar aanleiding van de verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met:

 

P. Krielen, arts-onderzoeker

pepijn.krielen@radboudumc.nl

Onderstaande video geeft een duidelijk overzicht va de problemen die kunnen worden

veroorzaakt door verklevingen (video in het Engels)

bottom of page